-50% do końca stycznia! Karnawałowa promocja!🎉


mytaxi to pierwsza na świecie aplikacja do zamawiania taksówek, dzięki której:

🚖 zamówisz kurs jednym kliknięciem
🚖 zapłacisz za niego przez aplikację 
🚖 masz bezpośredni kontakt do swojego Kierowcy 
🚖 od 2 do 31 stycznia płacisz 50% mniej za wszystkie przejazdy (opłacone przez aplikację)!


***


W Poznaniu współpracujemy z PST.


Jak pobrać aplikację mytaxi?

  1. Kliknij "Android" lub "iOS" zależnie od Twojego urządzenia:

Android
IOS


2. Zarejestruj się i dodaj kartę Visa, Mastercard, AMEX lub konto PayPal
3. Wybierz opcję „Płać przez Aplikację”, zamów kurs i dokonaj płatności przez Aplikację a zniżka naliczy się sama!

Promocja dot. wyłącznie kursów z opcją "Płać przez Aplikację". Nie dotyczy przejazdów realizowanych poza granicami administracyjnymi wyżej wymienionego miasta.REGULAMIN PROMOCJI:


Poprzez udział w promocji pasażer akceptuje niniejsze warunki promocji.    

Informacja: Jednocześnie z niniejszym regulaminem obowiązują pasażera korzystającego z systemu mytaxi i płacącego bezgotówkowo przez aplikację Ogólne warunki korzystania z aplikacji mytaxi przez Pasażera (OWK-P)“ oraz „Ogólne warunki płatności w ramach usługi Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów” dostępne pod adresem: https://pl.mytaxi.com/owk-polityka-prywatnosci.html. Na skutek skorzystania z aplikacji pomiędzy mytaxi i pasażerem nie dochodzi do zawarcia umowy o przewóz osób, gdyż mytaxi jedynie pośredniczy w przekazaniu zlecenia.


1. Organizator

Organizatorem promocji jest mytaxi Polska sp. z o.o., ul. Młynarska 42, 01-205 Warszawa, tel.: +48 531 996 613 , e-mail: pomoc@mytaxi.com, www.mytaxi.com, zwana dalej „mytaxi“.


2. Zasady, okres i obszar obowiązywania

(1) Promocja mytaxi odbywa się na terenie Poznania w okresie od dnia 2.31.2019 do dnia 31.01.2019 (godz. 23:59 CET) i w zwanym dalej „okresem promocji”.

(2) Promocja mytaxi polega na udzieleniu 50% zniżki wszystkim pasażerom mytaxi, którzy w okresie promocji i na obszarze jej obowiązywania zamówią taksówkę za pomocą aplikacji mytaxi i opłacą przejazd przez aplikację.

(3) Promocja obowiązuje wyłącznie w Poznaniu tzn., że kurs musi się zaczynać i kończyć na terenie miasta  i jednocześnie taksówka w trakcie kursu nie może opuścić administracyjnych granic miasta, w którym kurs się rozpoczął. Promocja obowiązuje tylko w taksówkach mytaxi oferujących formę płatności „Płatność przez aplikację“ (zwanym dalej „obszarem obowiązywania”).

3. Prawo uczestnictwa

(1) Udział w promocji jest bezpłatny i ma miejsce w momencie zamówienia usługi przewozu osób taksówką za pośrednictwem aplikacji mytaxi.   

(2) Prawo uczestnictwa przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, od 18 roku życia, będącym zarejestrowanymi użytkownikami aplikacji mytaxi dla pasażerów. Udział jest ograniczony do wszystkich kursów w okresie promocji, na obszarze obowiązywania, zamówionych za pośrednictwem aplikacji mytaxi, za które płatność dokonywana jest bezgotówkowo z funkcją „Płać przez Aplikację” w ramach dodanego przez użytkownika sposobu płatności (karty Visa, Mastercard, AMEX lub PayPal).

(3) Klienci biznesowi posiadający „Konto Firmowe” mytaxi korzystając z usługi „Przejazdy Bezgotówkowe dla Klientów Biznesowych“ oraz ich pracownicy nie posiadają prawa uczestnictwa w promocji płacąc w ciężar konta firmowego, mogą jednak korzystać z promocji o ile dodadzą i wykorzystają sposób płatności Visa, Mastercard, AMEX lub PayPal.

(4) Udział w promocji z wykorzystaniem fałszywej tożsamości lub tożsamości osób trzecich, jak też poprzez systemy automatyczne lub inne manipulacje, jest niedozwolony. Udział z wykorzystaniem „kursów pozornych” jest niedopuszczalny. „Kursami pozornymi“ określa się takie kursy mytaxi, które wykonywane są wyłącznie w celu uzyskania dopłaty ze strony mytaxi w zmowie z taksówkarzem/przedsiębiorcą taksówkowym. Podejrzenie takiego rodzaju „kursu pozornego” zachodzi zwłaszcza wtedy, gdy podczas okresu promocji ma miejsce w krótkich odstępach czasu pośrednictwo i rozliczenie wielu kursów mytaxi pomiędzy tymi samymi uczestnikami (tzn. powyżej trzech kursów z wykorzystaniem  „Płatności przez aplikację” w ciągu 24 godzin). W przypadku podejrzenia mytaxi jest w każdym czasie uprawniona według własnego uznania aż do zakończenia okresu promocji do zablokowania uczestników bez zapowiedzi lub skasowania odpowiednich kont klientów, a także do obciążenia karty Visa, Mastercard, AMEX lub konta PayPal w pełnej wysokości. mytaxi poinformuje uczestników po dokonaniu blokady o jej przyczynie oraz przewidywanym okresie jej trwania.

(5) Dodatkowo w przypadku nieuprawnionego skorzystania z dopłaty w ramach promocji mytaxi jest uprawniona do uzyskania odszkodowania od pasażera lub/oraz kierowcy.

4. Udział w  promocji.

(1) W przypadku nowego pasażera w celu wzięcia udziału w promocji należy zainstalować aplikację mytaxi na smartfonie ze sklepu z aplikacjami i zarejestrować się podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu, jak również dodać sposób płatności (karta Visa, Mastercard, AMEX lub PayPal) i zaakceptować „Ogólne warunki korzystania z aplikacji mytaxi przez Pasażera (OWK-P)“ oraz „Ogólne warunki płatności w ramach usługi Przejazdy Bezgotówkowe Pasażerów”

(2) Zniżka mytaxi nie posiada wartości gotówkowej, jakakolwiek wypłata ekwiwalentu zniżki nie jest możliwa. Promocja obowiązuje wyłączni dla kursów, których cena przejazdu brutto jest nie wyższa niż 200 zł (dwieście złotych). 

5. Pozostałe postanowienia

(1) W przypadku, gdy poszczególne postanowienia warunków promocji są lub staną się nieważne, ważność pozostałych warunków promocji pozostaje nienaruszona. Zostaną one zastąpione odpowiednimi regulacjami najbardziej zbliżonymi do celów postanowień nieskutecznych. mytaxi może dokonać zmiany niniejszych warunków promocji, jeśli zawierają luki prawne (uzupełnienia) lub gdy wystąpią w późniejszym okresie przeszkody prawne lub faktyczne mogące mieć znacząco negatywny wpływ na cel promocji . Promocja podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym jest sąd w Warszawie.